Om satt till 'Nej', definieras justeringen av CSS-klassen '.img_caption.none'. Oftast för att få bilden centrerad på sidan.
Om satt till 'Ja', kommer bildens titel att användas som bildtext.